VІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

З 20 по 22 вересня 2017 р. в місті Вінниці на базі Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля, і в т.ч. кафедри екології та екологічної безпеки, буде проведений VІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь та департаментів, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді. 

Термін прийому матеріалів до 19 червня 2017 р.

Кафедра екології та екологічної безпеки

Кафедра екології та екологічної безпеки (ЕЕБ) є структурним підрозділом Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету. Кафедра готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Екологія» і «Технології захисту навколишнього середовища», а також здійснює наукову діяльність у галузі охорони навколишнього середовища.

Далі…