Кафедра екології та екологічної безпеки

Кафедра екології та екологічної безпеки (ЕЕБ) є структурним підрозділом Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету. Кафедра готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Екологія» (освітня програма "Екологічна безпека та моніторинг довкілля") і «Технології захисту навколишнього середовища» (освітня програма "Інженерна екологія та ресурсозберігаючі технології"), а також здійснює наукову діяльність у галузі охорони навколишнього середовища.