Кафедра екології та екологічної безпеки

Кафедра екології та екологічної безпеки (ЕЕБ) є структурним підрозділом Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету. Кафедра готує фахівців-екологів за спеціальностями «Екологія» і «Технології захисту навколишнього середовища» (бакалаври, магістри), а також здійснює наукову діяльність у галузі охорони навколишнього середовища.