Екологія (бакалаври)

Навчальний план бакалаврів спеціальності 101 "Екологія"

Дисципліна Кількість кредитів Матеріали для завантаження
1 курс
Осінній семестр
Гідрологія 3
Хімія з основами біогеохімії 3
Біологія 6
Вступ до фаху 3
Вища математика 6  
Історія України 3  
Екологічна географія та екотуризм 3
Іноземна мова за професійним спрямуванням 2  
Весняний семестр
Загальна екологія (та неоекологія) 5
Мікробіологія та основи вірусології 3
Метеорологія і кліматологія 4
Фізика 4,5  
Хімія з основами біогеохімії 4,5
Інформатика і системологія 3  
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3  
Іноземна мова за професійним спрямуванням 2  
2 курс
Осінній семестр
Ґрунтознавство 5
Екологія людини 4,5
Геологія з основами геоморфології 5
Загальна екологія (та неоекологія) 3 (курсова робота)
Аналітична хімія природного середовища 5
Філософія 3  
БЖД та основи охорони праці 1,5  
Іноземна мова за професійним спрямуванням 2  
Весняний семестр
Техноекологія 7 (курсова робота)
Екологічна токсикологія 4
Заповідна справа 6
Органічна хімія в технологічних процесах (блок 1) 5
Екологічне картографування (блок 2) 5  
Історія української культури 3  
Іноземна мова за професійним спрямуванням 2  
Блок дисциплін філософської та гуманітарної підготовки (на вибір)
Психологія особистості 2

 

 
Етика та психологія ділових відносин
Загрози і ціннісні виклики глобального суспільства
Способи протидії маніпуляціям свідомості
3 курс
Осінній семестр
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище 7 (курсова робота)
Моніторинг довкілля 7 (курсова робота)
Моделювання і прогнозування стану довкілля 4
Урбоекологія 6
Біотехнології 4
Блок дисциплін економічної підготовки (на вибір)
Основи економічної теорії 2

 

 
Історія і теоретичні основи економічної науки
Основи теорії економіки і підприємництва
Основи теорії економічних систем і розвитку
Весняний семестр
Фізико-хімічні методи аналізу навколишнього середовища 5,5 (курсова робота)  
Основи науково-дослідної роботи 3
Екологічне інспектування (блок 1) 3  
Екотрофологія (блок 2) 3
Методи вимірювання параметрів в екології (блок 1) 6
Прилади і методи контролю екологічних параметрів (блок 2) 6  
Блок дисциплін суспільно-політичної підготовки (на вибір)
Правознавство 2

 

 
Соціологія
Комунікологія
Україна в Європі та світі
БЖД та основи охорони праці 1,5  
4 курс
Осінній семестр
Екологічна безпека 6,5 (курсова робота)
Економіка природокористування 6,5 (курсова робота)
Екологічна стандартизація і сертифікація 5
Соціальна екологія 4
Фізична та колоїдна хімія дисперсних систем (блок 1) 5
Водопостачання, водовідведення, поліпшення якості води (блок 2) 5  
Політологія 3  
Весняний семестр
Управління природоохоронною діяльністю 5,5
Радіоекологія 3,5
Екологічний маркетинг (блок 1) 3
Агроекологія (блок 2) 3
Природоохоронне законодавство та екологічне право 3