Екологія (магістри)

Навчальний план магістрів спеціальності 101 "Екологія"

Дисципліна Кількість кредитів Матеріали для завантаження
1 курс
Осінній семестр
Методологія та організація наукових досліджень 4
Геоінформаційні системи в екології 3
Ресурсоенергозбереження 7 (курсовий проект)
Природоохоронні технології (блок 1) 6
Спектрофотометрія природних середовищ (блок 2) 6  
Фітомеліорація і фітодизайн 3  
Ділова іноземна мова 1,5  
Цивільний захист та охорона праці в галузі екології 1,5  
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в екології 4  
Весняний семестр
Аналіз якості навколишнього середовища 6 (курсова робота)
Стратегія сталого розвитку 5
Фізико-хімічні та біологічні системи очищення води 5
Управління і поводження з відходами (блок 1) 5
Міжнародне співробітництво в галузі екології (блок 2) 5  
Ділова іноземна мова 1,5  
Цивільний захист та охорона праці в галузі екології 1,5  
Філософія науки і техніки 3  
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі 3  

2 курс

Осінній семестр

Переддипломна практика

Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи