Технології захисту н/с (бакалаври)

Навчальний план бакалаврів
спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"
 
Дисципліна Кількість кредитів Матеріали для завантаження
1 курс
Осінній семестр
Екологія 2
Хімія 3
Біологія 6
Вступ до фаху 3
Вища математика 6  
Історія України 3  
Інженерна графіка 4
Іноземна мова за професійним спрямуванням 2  
Весняний семестр
Екологія 4
Інженерна гідрологія 4
Інженерна геологія 4
Фізика 4,5  
Хімія 4,5
Інформатика 3  
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3  
Іноземна мова за професійним спрямуванням 2  
2 курс
Осінній семестр
Прилади і методи контролю параметрів навколишнього середовища 5  
Промислова екологія 6 (курсова робота)  
Мікробіологія 3  
Радіаційна та електромагнітна безпека 3  
Якісний та кількісний аналіз навколишнього середовища 5,5  
Філософія 3  
БЖД та основи охорони праці 1,5  
Іноземна мова за професійним спрямуванням 2  
Весняний семестр
Технології захисту ґрунтів і надр 7 (курсовий проект)  
Токсикологія 4  
Оцінка впливу на навколишнє середовище 4  
Хімія навколишнього середовища 5  
Історія української культури 3  
Іноземна мова за професійним спрямуванням 2  
Блок дисциплін філософської та гуманітарної підготовки (на вибір)
Психологія особистості 2

 

 
Етика та психологія ділових відносин
Загрози і ціннісні виклики глобального суспільства
Способи протидії маніпуляціям свідомості
3 курс
Осінній семестр
Поводження з відходами 6
Моніторинг довкілля 6  
Екологія міських систем (блок 1) 5  
Гідроекологія (блок 2) 5  
Технології захисту атмосферного повітря 7 (курсовий проект)  
Біотехнології 4
Блок дисциплін економічної підготовки (на вибір)
Основи економічної теорії 2

 

 
Історія і теоретичні основи економічної науки
Основи теорії економіки і підприємництва
Основи теорії економічних систем і розвитку
Весняний семестр
Технології захисту водних ресурсів 6,5 (курсовий проект)  
Основи науково-дослідної роботи 3
Матеріалознавство (екологічно безпечні матеріали) (блок 1) 4  
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище (блок 2) 4
Відновлення забруднених територій (блок 1) 4  
Управління екологічними ризиками (блок 2) 4  
Блок дисциплін суспільно-політичної підготовки (на вибір)
Правознавство 2

 

 
Соціологія
Комунікологія
Україна в Європі та світі
БЖД та основи охорони праці 1,5  
4 курс
Осінній семестр
Екологічна безпека 5,5
Моделювання екологічних процесів і технологій 5  
Метрологія, стандартизація і сертифікація 4,5  
Проектування природоохоронних систем та обладнання 7 (курсовий проект)  
Технології переробки відходів (блок 1) 5  
Водопідготовка, водопостачання та водовідведення (блок 2) 5  
Політологія 3  
Весняний семестр
Екологічне інспектування та техногенний контроль 5,5  
Економічне обґрунтування природоохоронних технологій 3,5  
Альтернативні джерела енергії (блок 1) 3  
Глобальні зміни клімату (блок 2) 3  
Природоохоронне законодавство та екологічне право 3