Технології захисту н/с (магістри)

Навчальний план магістрів
спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"
 
Дисципліна Кількість кредитів Матеріали для завантаження
1 курс
Осінній семестр
Методологія та організація наукових досліджень 4
Джерела екологічної небезпеки 3
Ресурсозберігаючі технології та рециклінг 7 (курсовий проект)
Природоохоронні технології (блок 1) 6
Екологічна політика та міжнародне співробітництво (блок 2) 6
Екологічна теплотехніка 3  
Ділова іноземна мова 1,5  
Цивільний захист та охорона праці в галузі екології 1,5  
Економічне обґрунтування інноваційних рішень в екології 4  
Весняний семестр
Проектування екологічно-чистих виробництв 4
Стратегія сталого розвитку 5
Забезпечення екологічної безпеки 7 (курсова робота)
Управління і поводження з відходами (блок 1) 5
Техногенно-екологічні ризики (блок 2) 5  
Ділова іноземна мова 1,5  
Цивільний захист та охорона праці в галузі екології 1,5  
Філософія науки і техніки 3  
Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі 3  

2 курс

Осінній семестр

Переддипломна практика

Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи