VІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

З 20 по 22 вересня 2017 р. в місті Вінниці на базі Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля, і в т.ч. кафедри екології та екологічної безпеки, буде проведений VІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Організатори запрошують учених, інженерів, спеціалістів-екологів державних управлінь та департаментів, студентів, аспірантів, експертів, бізнесменів взяти участь у з’їзді. 

Термін прийому матеріалів до 19 червня 2017 р.

ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ):
1. Технології захисту навколишнього середовища та інженерія довкілля. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. 
2. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
3. Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології. Інтегроване управління водними ресурсами.
4. Проблеми загальної екології, захисту біосфери та глобальних змін клімату. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
5. Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища.
6. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії та екологічно чистий транспорт.
7. Хімія довкілля та екотоксикологія. Екологія людини та екотрофологія. 
8.  Соціально-економічні проблеми сталого розвитку.  Екологічна освіта, виховання і культура. Регіональна екополітика,  екологічні проблеми м. Вінниці та Поділля.

Більше інформації