Про кафедру

Кафедра екології та екологічної безпеки (ЕЕБ) є структурним підрозділом Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету. Кафедра готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Екологія» і «Технології захисту навколишнього середовища», а також здійснює наукову діяльність у галузі охорони навколишнього середовища.

Викладачі кафедри читають також курс «Екологія та основи біобезпеки і біоетики» для студентів різних спеціальностей. Під час цього курсу студенти набувають турботливого ставлення до природи, вивчають інженерні шляхи вирішення екологічних проблем, що є дуже цінним для майбутніх менеджерів і технологів.

Кафедра ЕЕБ була створена у лютому 2008 року, відділившись від кафедри хімії та екологічної безпеки. Кафедра почала готувати фахівців-екологів з 2000 року – однією з перших в Україні. Першим завідувачем (з 2000 по 2008 рік – кафедри хімії та екологічної безпеки, а з 2008 по 2015 рік – кафедри екології та екологічної безпеки) був Петрук Василь Григорович, завдяки активним зусиллям якого і була розпочата підготовка екологів. З 1 лютого 2015 року завідувачем кафедри ЕЕБ є Іщенко Віталій Анатолійович, один із перших випускників-екологів.

Кафедра є однією з провідних у Вінницькому національному технічному університеті і займала 1-е місце у внутрішньоуніверситетському рейтингуванні за підсумками 2013 і 2014 років. Кафедра має в своєму розпорядженні висококваліфікованих науково-педагогічних працівників із науковими ступенями і званнями, а також єдиного у Вінницькій області Заслуженого природоохоронця (професор Петрук В. Г.).

Колектив кафедри активно поповнюється своїми молодими випускниками. Так, більше половини працівників кафедри є дипломованими екологами, підготовленими кафедрою. На кафедрі ЕЕБ також працює єдиний у Вінницькій області кандидат наук із спеціальності «Екологічна безпека» (Петрук Р. В.).

Кафедра постійно проводить моніторинг потреб підприємств, установ і організацій м. Вінниці, Подільського та інших регіонів України. З урахуванням цих потреб розробляються теми кваліфікаційних робіт студентів та тематика науково-дослідної роботи.

Кафедра активно проводить наукові дослідження та співпрацює із закордонними університетами та іншими установами.