Умови для осіб з особливими потребами

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Матеріально-технічна база ВНТУ збудована у попередні періоди і не в повній мірі забезпечує належні умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Про те в університеті проводиться значна робота для її приведення у відповідність, зокрема усі навчальні корпуси та гуртожитки забезпеченні пандусами у повній мірі (фото№1), у головному навчальному корпусі, у 4-ох із 6-ти гуртожитків функціонують ліфти. У корпусах без ліфтів створюються виносні офіси для роботи з громадянами з особливими потребами (фото №2). В університеті затверджено та реалізовується програма заходів для забезпечення доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

План території ВНТУ