VI Всеукраїнський з'їзд екологів

20-22 вересня 2017 року на базі Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля відбулась міжнародна конференція "VI Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю". До ВНТУ уже вшосте приїхали понад сто вчених для обговорення важливих екологічних проблем. Вчені, інженери, спеціалісти-екологи, студенти, аспіранти, експерти, бізнесмени спільно обговорювали шляхи вирішення екологічних проблем України, обмінювалися ідеями та досвідом.

Вітальне слово головного організатора конференції - Петрука Василя Григоровича, директора Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля

 

Вітальне слово ректора Вінницького національного технічного університету - Грабка Володимира Віталійовича

 

Вітальне слово начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області - Дубового Юрія Володимировича

 

На пленарному засіданні виступали: 

- Олександр Бондар, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААНУ, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, який презентував доповідь про екологічні проблеми сучасного Донбасу.

 

Ірина Вербіцька, керівник департаменту з екологічної безпеки приватної керуючої компанії «ДТЕК Енерго», яка висвітлила екологічні питання функціонування Ладижинської ТЕС.

 

Вікторія Родінкова, доктор біологічних наук, професор Вінницького національного медичного університету ім. М.Пирогова, яка представила інформацію про вплив глобального потепління на продукцію алергенного пилку полину.

 

- Валерій Фролов, доктор технічних наук, професор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, який підготував доповідь про екологічні проблеми комічного простору.

 

Також нагороди за різні заслуги у сфері екологічної освіти вручав Володимир Фещенко, голова Комітету з питань екологічної освіти, науки та євроінтеграції Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України.

 

На з’їзді обговорили питання наступних напрямків:

- технології захисту навколишнього середовища та інженерія довкілля. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків;
- переробка та утилізація промислових і побутових відходів. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки;
- моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології. Інтегроване управління водними ресурсами;
- проблеми загальної екології, захисту біосфери та глобальних змін клімату. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі;
- прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища;
- альтернативні (відновлювальні) джерела енергії та екологічно чистий транспорт;
- хімія довкілля та екотоксикологія. Екологія людини та екотрофологія;
- соціально-економічні проблеми сталого розвитку.  Екологічна освіта, виховання і культура. Регіональна екополітика,  екологічні проблеми Вінниці та Поділля.

За підсумками обговорення була підготовлена резолюція з'їзду із відповідними пропозиціями.

Крім того, в рамках конференції відбулася нарада підкомісії МОНУ зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища», на якій були внесенні зміни у проекти стандартів із цієї спеціальності, а також запропоновані конкурсні предмети на ЗНО у проект наказу МОНУ «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році», що був винесений на громадське обговорення.