Розширення співпраці

1 квітня 2021 р. Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету підписав угоду про співпрацю із компанією АБМ Рециклінг, яка займається поводженням з відходами електричного та електронного обладнання.

В рамках співпраці передбачено:

  • проведення спільних науково-методичних семінарів, науково-практичних конференцій, нарад, засідань, тощо;
  • обмін науковою інформацією, результатами проведених досліджень з взаємно зацікавлених тем;
  • спільні публікації в журналах України та наукових виданнях зарубіжних країн;
  • співпраця в міжнародних та інших проектах;
  • проводити консультації з питань, які стосуються природоохоронної тематики;
  • забезпечення кадрами з числа випускників Інституту у відповідності до потреб ТОВ «АБМ Рециклінг»;
  • надання ТОВ «АБМ Рециклінг» бази для апробації науково-дослідницької роботи та стажування викладачів Інституту, а також проходження виробничої та переддипломної практик студентами Інституту.

Зокрема науковці Інституту будуть залучені до розроблення програм поводження з відходами електричного та електронного обладнання, а також проведення досліджень утилізації компонентів таких відходів.