Оновлення освітньої програми "Технології захисту навколишнього середовища"

Кафедра ЕЕБ виносить на обговорення проект освітньо-професійної програми "Технології захисту навколишнього середовища" І (бакалаврського) рівня вищої освіти. Усі зауваження і пропозиції просимо надсилати на електронну адресу eeb@vntu.edu.ua.

Проект освітньої програми