Лабораторна база

Для проведення наукових досліджень викладачами кафедри та студентами використовується наступне обладнання.

Навчальна лабораторія біології та ґрунтознавства: мікроскопи «Біоламп», «МБС», іонометр, кодоскоп, сита, терези аналітичні та електронні, муфельна піч, електричні плити, рН-метр.

Науково-дослідна лабораторія спектрофотометрії природних середовищ: спектрофотометри СФ-26, СФ-18, поляризаційний мікроскоп, мікроскоп ММИ-2, спектроекстинкциметр, інтегральний спектрофотометр з виносними зондами, фотоелектрокалориметр, гоніометр ГС-5, високотемпературна піч, сушильна шафа «СНОУ», вакуумно-сушильний шкаф.

Клас для практичних занять з дисциплін метеорології та кліматології: прилад для вимірювання висоти хмар, полярограф, потенціостат, осцилограф, психрометр, гігрограф, барограф, термограф, флюгер, анемометр.

Клас для практичних занять з дисциплін техноекологія, заповідна справа, природоохоронні технології, геології: дозиметр-радіометр гамма і бета випромінювання МКС-05 «ТЕРРА», рН-метри, газоаналізатор А-30, гігрометр, комплекти мінералів і гірських порід.