Лабораторна база

Для проведення наукових досліджень викладачами кафедри та студентами використовується наступне обладнання.

Навчальна лабораторія біології та ґрунтознавства: мікроскопи «Біоламп», «МБС», іонометр, кодоскоп, сита, терези аналітичні та електронні, муфельна піч, електричні плити, рН-метр.

Науково-дослідна лабораторія спектрофотометрії природних середовищ: спектрофотометри СФ-26, СФ-18, поляризаційний мікроскоп, мікроскоп ММИ-2, спектроекстинкциметр, інтегральний спектрофотометр з виносними зондами, фотоелектрокалориметр, гоніометр ГС-5, високотемпературна піч, сушильна шафа «СНОУ», вакуумно-сушильний шкаф.

Клас для практичних занять з дисциплін метеорології та кліматології: прилад для вимірювання висоти хмар, полярограф, потенціостат, осцилограф, психрометр, гігрограф, барограф, термограф, флюгер, анемометр.

Клас для практичних занять з дисциплін техноекологія, заповідна справа, природоохоронні технології, геології: дозиметр-радіометр гамма і бета випромінювання МКС-05 «ТЕРРА», рН-метри, газоаналізатор А-30, гігрометр, комплекти мінералів і гірських порід.

Інформація про використання ліцензованого програмного забезпечення

Комп’ютерний клас екології та геоінформаційних технологій локального центру нових наукових та навчальних технологій    
MS Windows 7 – 6ліц.
MS Office 2003 – 6ліц.

спеціалізоване програмне забезпечення для проектування:
MS Visio 2008 – 2 ліц., 
Mathcad2003 – 4 ліц.;

роботи з картами:
Панорама 10 – 6 ліц., 
пакет програм GisToolKit 2004 – 1ліц.

Науково-дослідна лабораторія спектрофотометрії природних середовищ    
MS Windows 7 – 1ліц.
MS Office 2003 – 1ліц.
спеціалізоване програмне забезпечення для оцінювання ступеню ерозії грунту RUSLE2  6од., безкоштовна), 
для розрахунку сміттєспалювальних заводів Bioma 2.2 (6 од., демонстраційна версія)