Загальна інформація

На кафедрі регулярно проводяться науково-практичні семінари, виконуються щорічно держбюджетні та госпдоговірні теми. За останні роки виконано декілька науково-дослідних робіт вартістю більше 300 тис. грн. на замовлення Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства освіти і науки та Вінницької облдержадміністрації. Наукова діяльність кафедри екології та екологічної безпеки здійснюється на основі тісної взаємодії науково-педагогічних працівників кафедри з науковими інститутами та центрами прикладних досліджень, які є структурними підрозділами ВНТУ і спрямовані на виконання робіт у галузі екологічної безпеки та створення і впровадження сучасних природоохоронних ресурсо- та енергозберігаючих технологій. Наукові інтереси колективу випускової кафедри лежить у галузі екологічної безпеки, спектрофотометрії природних систем, ризиків у природоохоронній діяльності тощо.

У своїх наукових дослідженнях кафедра екології та екологічної безпеки тісно співпрацює і підтримує безпосередні наукові зв’язки з профільними навчальними закладами, підприємствами, організаціями та установами, зокрема, Вінницьким національним медичним університетом, природоохоронними інститутами Національної академії наук України, Національним технічним університетом України «КПІ», Національним університетом «Львівська політехніка», Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління при Міністерстві екології та природних ресурсів України, Донецьким національним технічним університетом, Тернопільським національним технічним університетом ім. І. Пулюя, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Сумським державним університетом, Національним університетом водного господарства та природокористування (м. Рівне), Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, Національним авіаційним університетом, Запорізьким національним університетом, Одеським державним екологічним університетом, Інститутом прикладної оптики НАН України, Міжнародною громадською організацією «Україна – Польща – Німеччина», ЗАТ «Всеукраїнський НДІ аналітичного приладобудування» (ЗАТ «Украналіт»), проектною організацією «Інтер-Еко», закордонними науковими установами та багатьма іншими провідними університетами і комерційними науково-виробничими структурами.

Кафедра ЕЕБ є науковим куратором Національного природного парку «Кармелюкове Поділля» (смт. Чечельник). Зокрема, кафедра надає допомогу працівникам НПП «Кармелюкове Поділля» у вирішенні науково-організаційних питань, проводить консультації з питань, які стосуються природоохоронної тематики, узгоджує плани науково-дослідних робіт, розробляє рекомендації щодо природоохоронних заходів. Також на кафедрі до наукової роботи активно залучаються студенти. Студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях. Всі магістранти обов’язково виступають з доповідями на науково-технічних конференціях та мають наукові публікації.