Науково-дослідні роботи

На кафедрі ЕЕБ постійно виконуються держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні теми (переважно у напрямках спектрофотометрії неоднорідних середовищ та поводження з відходами), до яких залучаються всі працівники кафедри. Нижче наведено перелік виконаних кафедрою ЕЕБ науково-дослідних тем.

2021-2022

Обґрунтування наукових засад оптимальних методів і засобів моніторингу та інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів (Держбюджетна науково-дослідна робота)

2019-2020

Поводження з небезпечними побутовими відходами в Австрії та Україні на прикладі побутових хімічних джерел струму (Міжнародний україно-австрійський проект)

2018-2020

Розроблення заходів екологічної безпеки у сфері поводження з небезпечними відходами та дослідження їх впливу на водні об’єкти із використанням біосенсорних технологій (Держбюджетна науково-дослідна робота)

2017

Дослідження та обґрунтування системи поводження з побутовими відходами у населених пунктах Олевської об’єднаної територіальної громади (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – Олевська міська рада)

2016-2017

Розробка методів та засобів мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю та діагностування параметрів неоднорідних біологічних середовищ (Держбюджетна науково-дослідна робота)

2016

Обґрунтування системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у м. Жмеринці (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – Жмеринська міська рада)

Обґрунтування системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Літинському районі (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – Літинська районна державна адміністрація)

Оптимізація системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької ОДА)

2015

Обґрунтування еколого-економічної ефективності функціонування сміттєсортувальної станції м. Калинівки (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – Калинівська міська рада)

2014-2015

Розроблення оптичних засобів та вдосконалення методів контролю концентрації фітопланктону у водних об’єктах (в рамках комплексної держбюджетної науково-дослідної роботи «Розроблення вимірювальних засобів та нових методів оперативного контролю інтегральних параметрів забруднення водних середовищ»)

Розробка методів та засобів вимірювального контролю оптичних параметрів неоднорідних середовищ на основі мультиспектральних зображень (Держбюджетна науково-дослідна робота)

2014

Збір інформації та аналіз системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області з метою подальшої її оптимізації та розроблення заходів щодо роздільного збирання побутових відходів (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької ОДА)

Еколого-економічне обґрунтування та розроблення природоохоронних заходів для водних об’єктів та прибережної території підприємства ТОВ «Енергогарант» (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – ТОВ «Енергогарант»)

2012–2013

Розробка та впровадження моделі поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – громадська організація «Спільнота – соціально відповідальний бізнес»)

Грант CRDF Global  (США) за Програмою науково-технічного підприємництва (STEP), конкурс "Від ідеї до ринку", «Розробка засобів неінвазійної діагностики поверхневих онкопатологій на основі спектрофотометрії та мультиспектральних зображень»

2011–2013

Розроблення спектрополяриметричних методів та засобів локації і контролю для дослідження полідисперсних середовищ в екологічному моніторингу (Держбюджетна науково-дослідна робота)

2010–2011

Розроблення Програми регіонального екологічного моніторингу Вінницької області на 2012-2016 роки (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області)

2008–2010

Розробка інтерактивної інформаційно-вимірювальної системи спектрофотометрії біотканин і гуморальних середовищ (Міжнародний україно-білоруський проект на замовлення МОНУ)

Дослідження індикатрис розсіяння для локації і контролю неоднорідних середовищ в екологічному моніторингу (Держбюджетна науково-дослідна робота)

Розробка інтерактивних оптичних засобів для діагностики біотканин та гуморальних середовищ на основі спектрофотометрії та поляриметрії. (Міжнародний україно-білоруський проект на замовлення ДФФД МОНУ)

2005–2007

Дослідження спектрофотометричних характеристик світлорозсіювальних середовищ для екологічного моніторингу довкілля (Держбюджетна науково-дослідна робота)

2005–2006

Розробка нових принципів діагностики стану нормальних і патологічних біотканин за спектрами дифузного відбивання (теоретичні і фундаментальні дослідження) (Міжнародний україно-білоруський проект на замовлення ДФФД МОНУ)

2004

Розроблення технічного завдання на проектування дослідно-промислового зразка устаткування для термічного знешкодження непридатних хімічних засобів захисту рослин (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області)

2002–2004

Дослідження тіл яскравості за методом глибинного режиму для екологічного моніторингу дисперсних середовищ (Держбюджетна науково-дослідна робота)

2002

Наукове обґрунтування регіональної програми поводження з токсичними відходами (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області)

2001–2002

Розроблення екологічного чистих технологій знезараження та практичного використання продуктів переробки непридатних пестицидів (Госпдоговірна науково-дослідна робота, замовник – Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області)

1999–2001

Дослідження оптичних спектрів інтактної і ушкодженої біотканини для неінвазивної діагностики (Держбюджетна науково-дослідна робота)

1997–1999

Розробка сферичного інтегруючого резонатора та метрологічний аналіз його оптичних параметрів (Держбюджетна науково-дослідна робота)