Викладачі та співробітники

Іщенко Віталій Анатолійович
к.т.н., доцент, завідувач кафедри
Сфера наукових досліджень: поводження з відходами, небезпечні побутові відходи
Контакти: корпус 7, кім.7302, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: ischenko.v.a@vntu.edu.ua
   
Петрук Василь Григорович
д.т.н., професор, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля, Відмінник освіти України, Заслужений природоохоронець України
Сфера наукових досліджень: спектрофотометрія та спектрополяриметрія неоднорідних природних середовищ, біомедична діагностика, технології утилізації відходів
Контакти: корпус №7, кім. 7311, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: petrukvg@gmail.com
   
Петрук Роман Васильович
д.т.н, доцент, заступник завідувача кафедри
Сфера наукових досліджень: переробка та утилізація високотоксичних хімічних сполук, пестицидів та біовідходів, а також рекультивація та відновлення забруднених токсикантами ґрунтів
Контакти: корпус №7, кім. 7300, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: prroma07@gmail.com 
   
Васильківський Ігор Володимирович
к.т.н., доцент, заступник директора Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля з навчально-методичної роботи
Сфера наукових досліджень: спектрофотометрія та локація неоднорідних природних середовищ, розробка методів і засобів дистанційного контролю забруднення навколишнього природного середовища
Контакти: корпус №7, кім. 7303, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: v_igor_v@i.ua
   
Сакалова Галина Володимирівна
д.т.н., професор за сумісництвом
Сфера наукових досліджень: хімія навколишнього середовища
Контакти: корпус №7, кім. 7301, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: 
sakalova@meta.ua
   
Кватернюк Сергій Михайлович
д.т.н., професор, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля з наукової роботи, куратор Наукового товариства студентів та аспірантів Інституту
Сфера наукових досліджень: спектрофотометрія та спектрополяриметрія неоднорідних природних середовищ, біомедична діагностика, біометрія та статистична обробка медичної та екологічної інформації
Контакти: корпус №7, кім. 7221, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: serg.kvaternuk@gmail.com
   
Тітов Тарас Сергійович
к.х.н., доцент за сумісництвом
Сфера наукових досліджень: розробка ресурсо- та енергозберігаючих технологій переробки екологічно небезпечних промислових та побутових відходів
Контакти: корпус №7, кім. 7300, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: tarastitov88@gmail.com
   
Трач Ірина Анатоліївна
к.т.н., старший викладач
Сфера наукових досліджень: охорона і відтворення диких тварин та управління їх популяціями
Контакти: корпус №7, кім. 7301, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: trachiryna2103@gmail.com
   
Ткачук Олеся Олександрівна
к.б.н., доцент за сумісництвом
Сфера наукових досліджень: фізіологічна дія синтетичних регуляторів росту рослин
Контакти: корпус №7, кім. 7301, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: ovin8@ukr.net
   
Дубчак Олена Вікторівна
інженер І-ї категорії Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля
Контакти: корпус №7, кім. 7307, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: elenadubchakeko@gmail.com
   

Сидорук Тетяна Іванівна
к.х.н., доцент за сумісництвом, заступник директора з науково-педагогічної роботи і соціальних комунікацій
Сфера наукових досліджень: екологічно безпечне комбіноване вилучення металів із промислових відходів
Контакти: корпус №7, кім. 7301, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: tpanchenko88@gmail.com
   
Главацька Лілія Юріївна
аспірант
Сфера наукових досліджень: поводження з відходами електричного та електронного обладнання 
Контакти: корпус №7, кім. 7312, тел. +38(0432)43-80-96
e-mail: manilkolili4ka@ukr.net
   
Мельник Людмила Михайлівна
завідувач лабораторіями
Контакти: корпус №7, кім. 7313, тел. +38(0432)43-80-96
   

 

Матусяк Марина Володимирівна
інженер
Контакти: корпус №7, кім. 7312, тел. +38(0432)43-80-96
 
Мрачковська Людмила Володимирівна
лаборант
Контакти: корпус №7, кім. 7312, тел. +38(0432)43-80-96
   

Кравець Наталія Михайлівна
аспірант
Сфера наукових досліджень: оцінка забруднення водних ресурсів методом біоіндикації, поводження з люмінесцентними лампами
Контакти: корпус №7, кім. 7312, тел. +38(0432)43-80-96

 

Гарсія Ернан
аспірант
Сфера наукових досліджень: збереження лісових ресурсів