Наукова робота студентів

В університеті функціонує наукове товариство студентів і аспірантів (НТСА). Основною метою його діяльності є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів.

Головою НТСА ІнЕБМД є Новосельцева Вероніка, куратором – д.т.н., професор кафедри ЕЕБ, заступник директора ІнЕБМД з наукової роботи та міжнародного співробітництва Кватернюк С.М. 

З питань включення до складу НТСА та за додатковою інформацією звертатись: ауд. 7222, тел. 063-6950403.

Наукові роботи студентів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

1.    Кравець Н. М. Аналіз забруднення поверхневих вод Вінницької області органічними речовинами у 2017 році [Електронний ресурс] / Н. М. Кравець, В. Р. Новосельцева // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2019/paper/v....
2.    Новосельцева В. Р. Проблема забруднення атмосферного повітря пилом при видобуванні вугілля та заходи щодо зменшення шкідливих викидів [Електронний ресурс] / В. Р. Новосельцева // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2020/paper/v....
3.    Новосельцева В. Р. Стабільність природних вод з різних джерел м. Вінниці [Електронний ресурс] / В. Р. Новосельцева, О. С. Урсул, М. В. Євсєєва // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2019/paper/v....
4.    Новосельцева В. Р. Проблема порушення земель в наслідок незаконного видобування бурштину у Рівненській області та можливості їх подальшої рекультивації [Електронний ресурс] / В. Р. Новосельцева // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13-15 березня 2019 р. – Електрон. текст. дані. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2019/paper/v....
5.    Шабанова В. Є. Дослідження триботехнічних властивостей дитіокарбаматів металів як продуктів хімічного вилучення сірковуглецю з відходів коксохімічних виробництв [ел. ресурс] / В. Є. Шабанова, В. М. Романюк, Т. С. Тітов // XLVІІІ науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 3 с. Режим доступу до ел. ресурсу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2019/paper/v...
6.    Новосельцева В. Р. Використання продуктів реагентної переробки сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв в промисловості та техніці [ел. ресурс] / В. Р. Новосельцева, Т. С. Тітов // XLІХ науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 2 с.
7.    Самойлова А. Л. Види тварин, які зникли у 21 столітті [Електронний ресурс] / А. Л. Самойлова ; наук. кер. С. М. Кватернюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-ebmd/all-ebmd-2020/paper/v....

 

ОГОЛОШЕННЯ
Семінар Наукового товариства студентів і аспірантів (НТСА) нашого інституту розпочнеться у середу, 01.02.2017 р., о 14.15 ауд. 7305.
У програмі семінару:
- знайомство із роботою НТСА;
- знайомство із науковими напрямами кафедри екології та екологічної безпеки;
- можливості студентів для проведення наукових досліджень;
- тренінг із написання тез на конференції.
 
Чому студенту варто відвідати:
1. З'явиться можливість проводити наукові дослідження
2. Тісніша спрівпраця із викладачами і простіше та якісніше написання бакалаврської/магістерської роботи
3. Можливість отримати додаткові бали до стипендіального рейтингу
4. Додаткові бали до рейтингу при вступі в магістратуру
5. Підвищення рівня навичок та кваліфікації