Навчальні плани

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів "Екологія" (спеціальність 101 - Екологія)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів "Технології захисту навколишнього середовища" (спеціальність 183 - Технології захисту навколишнього середовища)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів "Екологічна безпека та моніторинг довкілля" (спеціальність 101 - Екологія)

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів "Інженерна екологія та ресурсозберігаючі технології" (спеціальність 183 - Технології захисту навколишнього середовища)

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів "Екологія" (спеціальність 101 - Екологія)

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів "Технології захисту навколишнього середовища" (спеціальність 183 - Технології захисту навколишнього середовища)

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії "Технології захисту навколишнього середовища" (спеціальність 183 - Технології захисту навколишнього середовища)