Силабуси дисциплін бакалаврів за спеціальністю 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Силабуси обов'язкових дисциплін бакалаврів за освітньою програмою "Технології захисту навколишнього середовища":
 

Силабуси вибіркових дисциплін бакалаврів за освітньою програмою "Технології захисту навколишнього середовища":

2 курс
 
1. Психологія особистості
2. Етика та психологія ділових відносин
3. Загрози і ціннісні виклики глобального суспільства
4. Способи протидії маніпуляціям свідомості
 
Тренінгова практика
Ознайомлювальна практика 
 
3 курс
 
1. Основи економічної теорії
2. Історія і теоретичні основи економічної науки
3. Основи теорії економіки і підприємництва
4. Основи теорії економічних систем і розвитку
 
4 курс
 
1. Правознавство
2. Соціологія
3. Комунікологія
4. Україна в Європі та світі